20 oct. 2013

Accès permanent a la web

Com  la web de la professora, creada en Mestre a casa http://mestreacasa.gva.es/web/cases_mar1/home, està ja prou avançada, s'ha creat un accès directe  permant des del blog perquè vos siga més fácil accedir.

No hay comentarios: