31 mar. 2010

Treball per a vacances de Pasqua (abril 2010)

LLATÍ:cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

4art ESO:
Els adjectius de la segona classe, podeu practicar-los en la nostra wiki concretament a aquest enllaç: http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/declinaadjetivostercera.htm

1er Batxillerat:
La perifràstica activa i passiva i el SUPI podeu practicar-los en la nostra wiki concretament a aquests enllaços: http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/traducirperifrastica.htm
http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/traducirperifrasticapasiva.htm
http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/uneperifrasticaactiva.htm
http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/uneperifrasticaactivados.htm
http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/uneperifrasticapasiva.htm
http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/uneperifrasticapasivados.htm

i la gramàtica la teniu en aquests enllaços: http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/gramaticaperifrasticaactiva.htm
http://tutorialsblogs.wikispaces.com/file/view/gramaticapeifrasticapasiva.htm


Llegir l’adaptació de “Les metamorfosis” d’Ovidi de la editorial Tilde, después de llegir-la pots fer comprensió lectora en: http://picturae.wikispaces.com/file/view/metamorfosis_guia_lectura.pdf


2on Batxillerat:
Traduir els textos de Cèsar de la nostra wiki, concretament al següent enllaç: http://tutorialsblogs.wikispaces.com/Activitats+de+traducci%C3%B3

REFERENTS CLÀSSICS:mmmmmmmmmmmmmm

La tragèdia “Edip, rei” les activitats sobre aquesta obra que fan referència al cinema. Com a element d’ajuda pots consultar les següents entrades que són materials creat per alumnes de referents d’altres cursos:
http://referenteshonori.blogspot.com/2007/10/edip.html
http://referenteshonori.blogspot.com/2007/10/classificaci-de-les-pellcules-que.html

No hay comentarios: