17 nov. 2007

Materials creats per la professora

Com citar la bibliografia

1-Breu explicació (document word)

Explicació visual de les presentacions POWER POINT o openoffice

1- Plantilles, introducció text, "viñetes" i imatges (és un ejecutable de windows)
2-Fondos: color, doble color, textura, trama, imatge (és un ejecutable de windows)
3-Hiperenllaços (I)

No hay comentarios: